צור קשר   I   מכרזים   I   תנאי שימוש   I   על הרשות   I   דף הבית
הרשות לפיתוח ירושלים  /  תמריצים ומענקים  /  עיר אקדמיה
 

עיר אקדמיה

list_title_cut.gif (740 bytes)

מטרת מיזם "עיר אקדמיה" היא להגדיל את הביקוש ללימודים אקדמיים בירושלים ולעודד צעירים להשתקע בעיר.
לשם כך, מעניקה הרשות לפיתוח ירושלים את ההטבות הבאות במסגרת הנהלים המצורפים:

·         "עושים שכונה" - פרויקט מלגות לסטודנטים אשר מעודד אותם להתנדב בשכונות מגוריהם במסגרות קבוצתיות, מתוך שאיפה ליצור קהילות חיים ארוכות טווח.

·         "נוהל חו"ל" - תכנית תמריצים המיועדת לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה וללימודי אמנות בעיר לפתח תכניות לימודים חדשות לסטודנטים בינלאומיים. הנוהל מעמיד מענקים עד לסך של 100,000 ש"ח לתכנית.

·         "נוהל העסקת סטודנטים" - תכנית תמריצים המעודדת חברות עתירות ידע בירושלים להעסיק סטודנטים מהעיר בשנת לימודיהם האחרונה.

 

נהלים חדשים: 

 bul5_4 קול קורא - לפתיחת והרחבת מעונות סטודנטים במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה בירושלים

 bul5_4 קול קורא - לפתיחת קמפוסים קיימים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים

 bul4_2  לפרטים נוספים: משה קפטובסקי

 

ארכיון נהלים:

bul5_4 עושים שכונה

bul5_4 נוהל העסקת סטודנטים

bul4_4 טופס בקשת מענק - כוונה להעסקת סטודנטים

bul4_4 טופס בקשה למענק העסקת סטודנטים

bul4_4 תצהיר מענק העסקת סטודנטים

bul4_4 דוגמא לאישור רו"ח

bul4_4 נוהל חו"ל למוסדות אקדמיים

bul4_4 נוהל חו"ל למוסדות אומנות

bul4_4 נוהל תמיכות חרדים עבור מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים 

bul4_2 לפרטים נוספים: משה קפטובסקי

על הרשות
תמריצים ומענקים
תעסוקה ותעשייה
העיר העתיקה
תיירות
מוסדות תרבות
מרכז העיר
עיר אקדמיה
עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים
ירושלים עיר תיירות
אגן העיר העתיקה
פיתוח התעסוקה ואזורי תעשיה
תשתיות תרבות ופנאי
מיזמים
פארק ירושלים
ביו ירושלים
menu_shadow.jpg (848 bytes)
על הרשות
אודות הרשות
תמריצים ומענקים
תמריצים ומענקים
תעסוקה ותעשייה
העיר העתיקה
תיירות
מרכז העיר
מוסדות תרבות
עיר אקדמיה
עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים
עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים
מיזמים
מיזמים
עיר אקדמיה
המיזם לקולנוע ולטלוויזיה
המרכז לעיצוב בירושלים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות לפיתוח ירושלים © 2012 צור קשר   I   מכרזים   I   תנאי שימוש   I   על הרשות   I   דף הבית